De schakel tussen Kennis, Markt en Maatschappij

Het Valorisatieprogramma Rotterdam (VPR) is een initiatief van de Rotterdamse kennisinstellingen ter bevordering van kennisoverdracht en ondernemerschap.

---

Gezamenlijk werken wij aan het creëren van een valorisatie-infrastructuur in Rotterdam zodat start-ups, gevestigde bedrijven en gemeente beter kunnen profiteren van de beschikbare kennis.

---

Het programma is georganiseerd rond 4 kennisthema’s en brengt de aanwezige ondernemerschapsinitiatieven in Rotterdam samen.

 
“This region has everything it needs, and now needs to get its act together to deliver on its promises.”

OECD Review Rotterdam 2010